Chính sách vận chuyển & giao hàng

Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm của công ty TNHH Mỹ Phẩm Cenlia.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm mỹ phẩm Cenlia.

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao nhận miễn phí các khu vực sau: Quận 6, Quận 5, Quận 10, Quận 11 và các đơn hàng có giá trị lớn hơn 1.000.000 (một triệu đồng)  .

3. NỘI DUNG:

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

  • Các đơn hàng khách đặt sẽ có nhân viên gọi lại xác nhận và chốt bill giao cho khách ( thỏa thuận phương thức giao hàng ).
  • Đối với các đơn hàng có phạm vi giao hàng trên 100km, nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp thỏa thuận với khách hàng.
  • Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.

Lưu ý:

*Phạm vi vận chuyển: Toàn Quốc.
**Thời gian vận chuyển: Không tính ngày Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết Âm Lịch.